Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging van oud-ambtenaren van de instellingen van de Europese Unie. In bijna elke lidstaat is een nationale sectie opgericht.

Doelstelling

Behartiging van de belangen van de leden bij de instellingen van de Europese Unie;  idem bij nationale instanties, in het bijzonder wat betreft de speciale status van de leden t.a.v. de sociale en fiscale wetgeving;   -
Lees Meer

Alleen voor leden

In deze rubriek plaatst Aiace-NL privacy-gevoelige informatie, zoals de Nieuwsbrieven van Aiace-Nl en Info Senior van de Commissie. Uw pensioennummer is nodig om zich te registreren.
Lees Meer

Lidmaatschap

Hier vindt u informatie betreffende het lidmaatschap. En ook de contactgegevens van de bestuursleden.
Lees Meer

Ledenservice

AIACE-NL biedt  Ledenservice aan, met als doel om oud-personeelsleden, voor zover deze ondersteuning behoeven, met raad en daad bij te staan bij bijv. de afhandeling van ziektekosten (ook on-line), contacten met
Lees Meer

Nuttige informatie

In deze rubriek bieden wij u nuttige informatie aan voor zover die niet elders aan de orde komt. Mist u iets? Mail de webmaster Om met diensten van de Commissie in contact te treden, bent u het best uit met een "EU
Lees Meer

Nieuwsbrieven / Mededelingen

Elk lid ontvangt: de "Newsletter" /VOX van het internationale AIACE-bestuur; de "Nieuwsbrief" van het bestuur van AIACE-sectie Nederland. De Nieuwsbrieven zijn opgenomen onder "Alleen voor leden". Een mededeling
Lees Meer

Vademecum

Maart 2017. Het nieuwe Vademecum, "Vademecum 2017" is gereed. Daarom is de tekst van het oude Vademecum verwijderd. Omdat het Vademecum veel gegevens bevat die als privacygevoelig kunnen worden beschouwd, is besloten de
Lees Meer

Ziektekostenverzekering

Voor Aiace-leden zijn met name de pensioenregeling en de ziektekostenverzekering van groot belang. De ziektekostenverzekering is gecompliceerd; er bestaan tientallen voorschriften en formulieren. Een aantal ervan staan
Lees Meer

Andere AIACE-verenigingen

Een overzicht van alle secties vindt u op de website van AIACE Internationaal, in het Frans, Duits of Engels. http://aiace-europa.eu/a-propos-de-laiace/#sections
Lees Meer