Bestuur

 

Samenstelling van het Bestuur : 

 

Voorzitter: J. Mulder

M:         mobiel 06 - 532 685 08

E:   irjmulder@gmail.com

 

Vice-voorzitter: K. Groeneveld

 T:       0111-850769

E:       groenco45@gmail.com

Secretaris:  C.J.M. Burger

T:         070-3817867

M:         06-83600722

E:         cjmburger@gmail.com

 

Penningmeester: J. Mast

T:         055 - 843 22 56

E:         j.mast34@upcmail.nl

 

Lid:         P. van Steekelenburg

T:           0475-212094

E:           steekpi@ziggo.nl


Lid:        B.van Helden

T:          0226-4812988

E:         bas.vanhelden@hotmail.com

 

Afvaardiging naar de Raad van Bestuur AIACE Internationale:

Leden: J. Mulder, plv. lid:  K. Groeneveld

 

Afvaardiging naar de Technische Werkgroep van AIACE Internationale:

 

Correspondent VOX AIACE: wordt voorlopig door de voorzitter waargenomen

 

Betrekkingen met de Nederlandse overheid: J. Mulder