Ledenservice

AIACE-NL biedt  Ledenservice aan, met als doel om oud-personeelsleden, voor zover deze ondersteuning behoeven, met raad en daad bij te staan bij bijv. de afhandeling van ziektekosten (ook on-line), contacten met zorginstanties, pensioen-gerelateerde zaken e.d.

De volgende personen kunnen hiervoor worden benaderd :

Secretaris C. Burger

T: 070-3817867

M: 06-83600722

E: cjmburger@gmail.com

Bestuurslid B. van Helden

T: 0226-4812988

E: bas.vanhelden@hotmail.com