Vademecum

Maart 2017. Het nieuwe Vademecum, "Vademecum 2017" is gereed. Daarom is de tekst van het oude Vademecum verwijderd. Omdat het Vademecum veel gegevens bevat die als privacygevoelig kunnen worden beschouwd, is besloten de tekst te plaatsen in het gedeelte "Alleen voor leden". Zie aldaar.