Doelstelling

Behartiging van de belangen van de leden bij de instellingen van de Europese Unie;  
idem bij nationale instanties, in het bijzonder wat betreft de speciale status van de leden t.a.v. de sociale en fiscale wetgeving;  

- verspreiding van relevante informatie aan de leden;  
- verspreiding van de Europese gedachte;  
- bevordering van contacten tussen de leden, o.m. door middel van bijeenkomsten en excursies zowel regionaal als internationaal.