Lidmaatschap

Alle oud-ambtenaren van de instellingen van de Europese Unie en, na overlijden, de partner van de oud-ambtenaar, kunnen lid worden. Desgewenst kan men lid zijn van meerdere nationale secties. Het bestuur kan andere personen als bijzonder lid toelaten.


Het aanmeldingsformulier vindt u hiernaast.


De jaarlijkse contributie bedraagt per 1 januari 2014 35 Eur.

Het IBAN-nummer van  AIACE NL is: NL61ABNA0589108204.