Mededelingen van AIACE-NL

Actuele mededelingen vindt u op de home page, naast de rubriek "Wie zijn wij?".

Het bestuur wijst u op het volgende (oktober 2014):  

Wat te doen indien uw Vrijstelling/Ontheffingsbesluit voor de AWBZ-verzekering een afloopdatum heeft`

Het verlenen van vrijstelling/ontheffing voor de AWBZ wordt niet meer uitgevoerd door het College van Zorgverzekering (CVZ) sinds 1-1-2014 genaamd Zorginstituut Nederland, maar is nu een taak van Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 
In principe wordt het vrijstelling/ontheffingsbesluit voor de AWBZ verleend voor onbepaalde tijd.
 
Mocht u echter in het bezit zijn van vrijstelling/ontheffingsbesluit waarop een afloopdatum is vermeld, dan vindt u hierbij de benodigde formulieren die u kunt gebruiken om een verlenging van het vrijstelling/ontheffingsbesluit aan te vragen.
Deze formulieren dient u toe te zenden aan de SVB, Postbus 357, 1180AJ Amstelveen.
 
De SVB heeft ons medegedeeld dat zij voor diegenen die nog geen 70 jaar zijn om de 2 jaar een nacontrole zal uitoefenen.
 
Bij voorbeeld:

U of uw echtgenote/partner krijgen een ontheffingsbesluit toegezonden per 1-1-2015.

Indien u of uw echtgenote/partner op 1-1-2017 de leeftijd van 70 jaar nog niet heeft bereikt, dan volgt eerder genoemde nacontrole. Het ligt voor de hand dat in dit specifieke geval u hierover door de SVB zal worden benaderd.   
 
Wat betreft uw inkomsten:  de Nederlandse overheid heeft een grens van € 150,00 of meer bruto per maand of € 1.500,00 of meer bruto per jaar heeft gesteld voor vrijwilligerswerk.  Indien uw vergoeding voor vrijwilligerswerk hoger ligt, wordt het vrijwilligerswerk aangemerkt als arbeid, wat  een verplichte aansluiting bij de AWBZ-verzekering inhoudt.
 
Alle andere werkzaamheden (niet zijnde vrijwilligerswerk) en ongeacht de hoogte van de vergoeding voor deze werkzaamheden worden gezien als deelname aan het economisch verkeer en derhalve als arbeid, wat eveneens een verplichte aansluiting bij de AWBZ verzekering impliceert. 
 
Aan de SVB-brochure is het volgende ontleend:
 

AOW-pensioen

Ontheffing AWBZ

U kunt alleen ontheffing aanvragen voor de AWBZ als:

  • u partner of gezinslid bent van een werknemer (in Nederland) van een internationale organisatie, of
  • u partner of gezinslid bent van een gepensioneerde van een internationale organisatie in Nederland. 

Daarnaast gelden de voorwaarden dat:

  • u een AOW-pensioen ontvangt; en
  • u in Nederland woont; en
  • u niet in Nederland werkt; en
  • u voldoende verzekerd bent onder de collectieve ziektekostenregeling van de internationale organisatie. De verzekering moet in ieder geval een vergoeding hebben voor zorg en opname in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging. 
 

Ontheffing aanvragen

U kunt ontheffing aanvragen door het aanvraagformulier (hiernaast) te downloaden. Wij kunnen u het aanvraagformulier ook toesturen. Bel daarvoor met ons kantoor Verzekeringen, telefoon (020) 656 53 52.