Nieuws april 2018

 

 

Beste leden,

 

zien we u in Arnhem tijdens de jaarlijkse excursie en de Algemene ledenvergadering? Die vraag behoef ik niet meer te stellen, want de gebeurtenis ligt achter ons. Bij prachtig weer heeft Aiace een interessante excursie  gehouden, die zowel in Wageningen als in Arnhem in de smaak is gevallen. De jaarvergadering is zeer vlot verlopen en wij zijn de Poolse ambassade dankbaar voor de medewerking.