Nieuws augustus lees verder

 

Nieuws augustus

Half augustus is de Nieuwsbrief Zomer 2019 verzonden; per email aan degenen wier adres bekend is; per post aan de overigen.

In september komt het bestuur weer bijeen.