nieuws jan 2018

 

Beste leden,

van harte een gelukkig en gezond 2018 toegewenst.

De Nieuwjaarsreceptie heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Op de bestuursvergadering van 10 januari is het programma voor de Algemene ledenvergadering in het Provinciehuis van Arnhem en de excursie (Wageningen en Arnhem) vrijwel afgerond. U ontvangt medio februari alle gegevens en de aanmeldingsformulieren.

 

Toon Streppel,

webmaster