Nieuws november

Beste leden van Aiace.nl,

 

Het bestuur heeft begin november een bestuursvergadering gehouden en daarbij de volgende data vastgelegd:

- Nieuwjaarsreceptie op woensdag 10 januari 2018 in het Huis van Europa te Den Haag

- ALV op 20 april in het provinciehuis te Arnhem, voorafgegaan door de jaarlijkse excursie. Deze voert ons ook naar de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Het diner vindt plaats in kasteel Doorwerth!

In december verschijnt er een Nieuwsbrief met de nodige details en aanmeldingsformulieren.

Iets geheel anders: PMO heeft een besluit genomen inzake "Case managers dementie". De vergoeding van de kosten van een case manager was door PMO geweigerd. Dank zij de inzet van een betrokken lid van Aiace-NL is PMO hierop teruggekomen. Meer gegevens in de komende Nieuwsbrief.

Op onze website is de belangrijkste rubriek genaamd "Alleen voor leden". Deze stond als laatste hoofdstuk van de negen, rechtsonder op de home page. Nu staat zij als nummer 1. Als u de homepage hebt geopend, ziet u rechts de tekst die u nu leest, en de genoemde rubriek onder de Europese vlag.

De webmaster heeft op wens van het bestuur en in overeenstemming met de wensen van Aiace Int, alle enigszins privacy-gevoelige informatie naar  "Alleen voor leden" verschoven. Dat betekent dat een toevallige of kwaadwillende bezoeker niet lezen kan over pensioenaanpassingen of tandartsvergoedingen. Dat houden we privé. 

Ook privé is de ledenlijst die u daar vindt. Van enkele leden is het adres niet openbaar.

De nieuwste lijst met de namen van uw aanspreekpartner bij PMO is ook opgenomen.

U doet er goed aan een wachtwoord aan te vragen indien u nog geen toegang hebt tot deze rubriek. Tot op heden heeft slechts een derde van de leden een wachtwoord aangevraagd. Zonder toegang blijft u van veel informatie verstoken.

Toon Streppel, webmaster