Nieuwsbrieven / Mededelingen

Elk lid ontvangt:
de "Newsletter" /VOX van het internationale AIACE-bestuur;
de "Nieuwsbrief" van het bestuur van AIACE-sectie Nederland.

De Nieuwsbrieven zijn opgenomen onder "Alleen voor leden".

Een mededeling betreffende de SVB vindt u hiernaast.